Privacy statement

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Goed Jezelf. Goed Jezelf vindt jouw privacy erg belangrijk en doet er daarom alles aan om jouw privé gegevens te beschermen en zorgvuldig te bewaren, maar zeker ook te verwijderen wanneer de bewaartermijn is verstreken. Goed Jezelf vraagt alleen die gegevens van jou, die noodzakelijk zijn om je zo goed mogelijk te kunnen helpen tijdens ons traject. Hieronder volgt een uiteenzetting met uitleg, welke gegevens van jou worden gevraagd en waarvoor ze worden gebruikt. Daarnaast lees je wat je rechten zijn, de maximale bewaartermijn van de gegevens en wie toegang heeft tot jouw date. Verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens: Goed Jezelf is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? Neem dan contact op met Heidi Scholte. Je kunt haar bereiken via heidi@goedjezelf.nl. Gegevens die worden vastgelegd: wanneer je contact opneemt met Goed jezelf, zoals bijvoorbeeld via het contactformulier, worden er al een aantal gegevens vastgelegd. Dit kan ook wanneer je Goed Jezelf bijvoorbeeld telefonisch benaderd of een email stuurt. Goed Jezelf gebruikt jouw gegevens alleen met een specifiek doel, namelijk om jou verder te helpen met je vraag voor- en tijdens het coachingstraject of –dienst. Dit zijn gegevens die door Goed Jezelf verwerkt (kunnen) worden:

  • Contactgegevens, zoals jouw (email)adres, telefoonnummer
  • Geboortedatum en – plaats
  • Gegevens betreffende jouw (mentale) gezondheid
  • Gegevens plan van aanpak, werkplan en samenwerkingsovereenkomsten,
  • Gespreksverslagen

Reden van vastlegging: Meestal verwerkt Goed Jezelf je persoonsgegevens op jouw verzoek, Bijvoorbeeld om je vraag te kunnen beantwoorden of om de gevraagde service of diensten te kunnen leveren. Een andere reden om je gegevens te verwerken is vanwege een wettelijke verplichting. Hierbij kan je denken aan een controle van de Belastingdienst.

Wat zijn de juridische gronden?
Volgens de privacywetgeving moet Goed Jezelf zeggen welke ‘juridische gronden’ zij heeft om je gegevens te gebruiken. De allerbelangrijkste vindt Goed Jezelf jouw toestemming. Alleen met jouw toestemming mag Goed Jezelf je bijvoorbeeld marketing en promotiemateriaal of een nieuwbrief sturen. Je hebt altijd het recht om je eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Goed Jezelf verwerkt ook gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Je hebt een product of dienst bij ons besteld en Goed Jezelf zorgt er voor dat deze op de juiste/afgesproken locatie geleverd wordt. Ook op basis van wettelijke verplichting verwerkt Goed Jezelf je persoonsgegevens, zoals voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Als laatste kan goed jezelf jouw gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat zij jou de meest optimale, persoonlijke service kan en wil verlenen. Denk hierbij aan een evaluatie na een coachingstraject of een tevredenheidsonderzoek na het verlenen van een dienst. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van Goed Jezelf.

Wie heeft er toegang?
Goed jezelf geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dit echt nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan de boekhouder die ons helpt met de belastingaangifte.

Partijen die van Goed Jezelf toegang krijgen tot je gegevens mogen deze alleen gebruiken namens Goed Jezelf. Goed Jezelf verkoopt jouw gegevens niet aan derden tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Hoe veilig zijn je gegevens?
Wanneer Goed Jezelf je gegevens krijgt, dan zorgt zij ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Goed Jezelf staat je gegevens op in verschillende online databases en hanteren hiervoor beveiligingsmaatregelen, zodat niemand er zomaar bij kan.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Het korte antwoord is: niet langer dan noodzakelijk. Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Goed Jezelf houdt bepaalde termijnen aan, waarna zij je gegevens verwijderd. Dit zijn ze:

Van de Belastingdienst moet Goed Jezelf haar administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketing en promotiemateriaal, dan bewaart Goed Jezelf die toestemming 5 jaar lang. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaart Goed Jezelf het intrekken van je verzoek ook 5 jaar.

Correspondentie die gerelateerd is aan het afnemen van een product of dienst, bewaart Goed Jezelf 7 jaar. Je vragen die je via email of het contactformulier aan Goed Jezelf stelt en die niet gerelateerd zijn aan een offerte of het afnemen van een product of dienst bewaart Goed Jezelf 2 jaar. Het coachcontract, plan van aanpak, reflectie- en evaluatieformulier enz. zijn gerelateerd ana het afnemen van de dienst, deze bewaart Goed Jezelf 7 jaar. Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard.

Wat zijn je rechten?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, wil je je gegevens wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem. Laat het Goed Jezelf weten via heidi@goedjezelf.nl. Goed Jezelf wil zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kan zij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.